Srdečne vítame!

Vítame vás u vzdelávacieho inštitútu Volkswagen! Špecializujeme sa na vzdelávanie a školenie v technickej oblasti. Podporujeme mnoho priemyslových podnikov v Nemecku a mnoho ďalších krajinách sveta kvalitnými vzdelávacími službami, a to na mieru zákazníkom. Ako príklad uvádzame:

Automatizační technika

 • VASS Siemens PLC
 • VASS KUKA Robotics (VKR C4)
 • Nové materiály a spôsoby spojovania

Automotive

 • Karoséria, povrchy, laky, mediálne a výstavné vozidla
 • Elektrika, elektronika, automobilová technika
 • Rozvoj konceptov, spúšťacia kvalifikácia

Interdisciplinárna kvalifikácia

 • Formel Q (riadenie kvality)
 • Bezpečnosť výrobku a zodpovednosť za vady
 • Priemyslové inžinierstvo
 • Meranie kompetencie
 • Change and Transformation Management (zmenový a transformačný management)

Profesné vzdelávanie

 • Koncepcia jednotiek profesného vzdelávania v rôznych technických povolaniach
 • Realizácia a koncepcia v spolupráci s lokálnymi partnermi

Hľadáte partnera pre zaistenie vzdelávania pre ďalšie témy vo vzťahu k výrobe automobilov, automatizační techniky, materiálov a spôsobov spojovania? Chcete transformovať procesy a organizáciu? Kontaktujte nás! Radi s vami preberieme možnosti pokrytia vašich potrieb našimi službami.

Kurzy a školenia prebiehajú u nás v Nemecku alebo na prianie a podľa možností aj priamo u vás. Tieto školenia v tom prípade väčšinou uskutočňujeme v nemčine za pomoci tlmočníka. Realizovateľnosť školenia priamo u vás závisí tiež od potreby technického vybavenia.

Ako podnik koncernu Volkswagen Vám ponúkame aktuálne technické know-how a rozsiahle skúsenosti v oblasti metodiky a didaktiky. Náš 120 členný tým sa skladá predovšetkým zo skúsených školiteľov a inštruktorov v technickej oblasti.

Na našich pracoviskách v Zwickau a Chemnitzi každoročne vzdelávame niekoľko 1000 účastníkov vzdelávacích programov a takmer 1000 učňov.

Kontaktujte nás!

Matthias Roth

Head of sales and marketing |
Head of technology further training

0375-27026-42
0375-27026-80